0

Sy ombukket halskant ned // Swe down folded neckline